جان بخشی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل تکنیک جانبخشــی به شــما کمک آگهی رایگان می کند تــا تبلیغاتی بیافرینیــد که جالبتر، انســانیتر، اثربخشتر و در نهایت مرتبط تر با مخاطب هدف شما داشته باشد. شما می توانید آگهی رایگان با دادن توانمندی های انســانی نظیر ســخنرانی، اندیشه و احساســات به یک محصول، آن را به یک انســان تبدیل کنید. شماهمچنین آگهی رایگان می توانید ویژگی های انسانی را به یک مفهوم انتزاعی مانند «گرسنگی» یا «حرص و آز» نسبت دهید. اگــر روی تبلیغاتــی کار می کنید که مربــوط به ارائهی آگهی رایگان خدمات خاصی است، روی خلق یک گزینه ی تصویری کار کنید که بتوان به آن جان بخشــید. بــه عنوان  آگهی رایگان مثال یک کیف پول یا یک کارت اعتباری می تواند از یک بانک خاص سخن بگوید. شماهمچنین می توانید موضوعی پیرامون آگهی رایگان محصولتان را در یک شخص حقیقی ترکیب کنید. به عنوان مثال، برای به تصویر کشــیدن شخصی که در دنیای دیجیتال غرق شده آگهی رایگان است می توانید از هدهای نمایشگر کامپیوتر استفاده کنید.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل